עתירות מנהליות ובג"צ

צריך ייעוץ משפטי? תתקשר אלינו

המומחיות העיקרית של ראש המשרד עו"ד יהושע ננר, היא בתחום המשפט המינהלי. הוא ייצג עותרים בעשרות עתירות לבית המשפט הגבוה לצדק וכן בעתירות רבות שהוגשו לבתי המשפט לעניינים מינהליים. עו"ד ננר זכה להצלחות רבות בעתירות.

כדוגמאות בלבד- עו"ד ננר זכה בבג"צ בו ייצג את מוסדות חב"ד בעתירה שהביאה להפסקת נוהג חלוקת הכספים היחודיים בדרך לא דרך, וקביעת קריטריונים אובייקטייבים ושווים לחלוקתם, כך גם ייצג בבג"צ את עיריית קריית בפרשת כריית החרסית שרצו לבצע בסמוך לעיר וכן בעתירות רבות נוספות לרבות עתירות ציבוריות שונות.

עו"ד ננר זכה להצלחות גם בייצוג בעתירות לבתי המשפט לעניינים מינהליים. כך לדוגמאות בלבד הוא ייצג בעתירה שהגישו הזוכים במכרז בשכונת השחר בבית שמש לאחר שהמינהל ומשרד השיכון ניסו לבטל את המכרז בו זכו. בעתירות שהגיש עו"ד ננר אף הביא לביטול מכרזים שהיו בהם פגמים, הביא לשינוי החלטות של ועדות ערר לתכנון ולבניה ועוד.